domingo, 9 de junio de 2013

Avaluació de l'assignatura

Just a punt d’acabar el quadrimestre, faré una petita valoració de l’assignatura així, amb aquesta entrada tancaré el pas d’aquesta assignatura al meu bloc. 

Gràcies a la proposta que ens ofereix REFLEXIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA, he engegat el projecte d’un bloc. Al principi, no ho veia gens clar! La idea de tenir un bloc i anar fent entrades... Ara, després d’aquest temps me n’adono que ha estat una feina prou polida. Compartir amb la resta de companys un seguit de vivències i experiències que venen donades per una prèvia reflexió sobre un mateix i la seva pràctica diària. 

Així, aquesta assignatura m’ha obert una porta cap al món dels blocs i m’ha despertat la curiositat per voler aprendre i saber més sobre aquest tema. La veritat, m’ha agradat sentir de la meva gent: he vist el teu bloc, he llegit les entrades! 

Al final, ha estat una feina enriquidora i gratificant per mi i, encara que em quedi molt per aprendre, m’agradaria pensar que aquest és el principi d’un nou camí.

Quant a la feina que m’ha portat l’assignatura, penso que ha estat una feina constant. Si es seguia el cronograma setmanalment, sempre hi havia feina a fer: entrades al bloc, reflexions, lectures per llegir, feina al quadern, etc. Però també és veritat que la feina a fer era de gust. Els temes vistos a les classes han estat molt interessants i sempre ens han portat a una reflexió. 

El que més he après i solidificat durant aquests mesos, ha estat a pensar i reflexionar sobre la meva pràctica i mirar d’innovar-la i millorar-la cada dia. Només així un bon mestre seguirà essent un bon mestre.

Amb aquesta entrada al bloc he treballat les competències 1.2 per què he reflexionat sobre el procés de l’assignatura i 2.1 per què he identificat el meus punts forts durant aquest procés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario